Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Türkçe / English

 

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

 

 

Erasmus Koordinatörlüğü

Duyurular

Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanlığı

Türkçe / English

 

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Üniversite'nin uluslararası ilişkilerini sağlamak, yürütmek ve geliştirmek üzere faaliyetlerini yürütmektedir. Üniversitenin uluslararası ilişkilerinin eğitimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal boyutlarının ikili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelerle geliştirilmesini gözetmektedir.

 

Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanlığı

Duyurular

Mevlana Programı Koordinatörlüğü

Mevlana

Türkçe / English

 

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Mevlana Koordinatörlüğü

Duyurular

  • 11 Kasım, 2013
    Azerbaycan Kafkaz Üniversitesi ile Mevlana Değişim Programı Protokolü
  • 02 Eylül, 2013
    Sudan ile Mevlana Değişim Programı Protokolü
    Anlaşmalar...»