hakkımızda

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Üniversite'nin uluslararası ilişkilerini sağlamak, yürütmek ve geliştirmek üzere faaliyetlerini yürütmektedir. Üniversitenin uluslararası ilişkilerinin eğitimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal boyutlarının ikili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelerle geliştirilmesini gözetmektedir.