ikili Anlaşmalar

İkili Anlaşmalar
Uluslararası İlişkiler Ofisi olarak yalnızca Avrupa odaklı değil, tüm dünya ile eğitim-öğretim olanaklarını genişleten, sosyal ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve bu ilişkilerle güzel projelere imza atılması adına çaba sarf etmekteyiz. Bu amaçla, Avrupa ve aday ülkelere dönük Erasmus Programı`na ek olarak öğrencilerimize daha geniş bir yelpazede imkanlar sunmak amacıyla çeşitli ülkelerle karşılıklı işbirlikleri hedeflemekteyiz.

İkili İşbirliği Anlaşmalarında İzlenecek Süreç
İşbirliği yapılması planlanan kurumlar ile gerekli görüşmeler ilgili bölüm/yüksekokul/fakülte/enstitü tarafından gerçekleştirilir ve işbirliği metni hazırlanır. Birimlerce hazırlanan anlaşma metni resmi yazı ile Uluslararası İlişkiler Ofisine iletilir.

İkili işbirlikleri YÖK`ün 05.07.2010 tarih ve 22525 sayılı yazısı ve bu karara ilişkin değişiklikleri içeren 16.07.2014 tarih ve 42457 sayılı yazılarında yer alan hususlar göz önünde bulundurularak işleme konulur. Bu bağlamda;
- Akademik ve Bilimsel İşbirliği Protokolleri için:

Afganistan Bangladeş Bostvana Brundi Cezayir Eritre
Ermenistan Fas Güney Kıbrıs Rum Kesimi Güney Sudan Hindistan Irak
İran İsrail Komorlar Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Lesoto
Libya Lübnan Madagaskar Mısır Moritanya Mozambik
Namibya Pakistan Ruanda Seyşeller Sudan Suriye
Svaziland Tayvan Tunus Uganda

Yukarıdaki ülkelerle yapılması planlanan anlaşmalar Dışişleri Bakanlığının görüşünün alınması için YÖK`e gönderilir: Bu ülkeler dışında kalan ülkelerle yapılacak protokoller için yalnızca YÖK`den kurumun tanınıp tanınmadığı konusunda onay alınması yeterlidir.

- Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Protokolleri için:

Hangi ülke ile yapılırsa yapılsın, bu kapsamdaki tüm protokoller için YÖK onayı gereklidir.

*İkili Anlaşmalar hazırlanırken en az 2 (iki) nüsha olarak hazırlanması ve taraflara 1 (bir) nüshasının teslim edilmesi önemlidir.

Üniversitemizce imzalanan mevcut uluslararası ikili işbirliği protokelleri ise şu şekildedir

UBI İşletme Okulu

UBI Business School

BELÇİKA BELGIUM

2023

Kazak Ablai Khan Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi

Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages University

KAZAKİSTAN KAZAKHSTAN

2023

İmam Tirmizi Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi

International Scientific-Research Center Of Imam Tirmizi

ÖZBEKİSTAN UZBEKISTAN

2023

Newfoundland Memorial Üniversitesi

Memorial University of Newfoundland

KANADA CANADA

2023

Uluslararası Rabat Üniversitesi

International University of Rabat

FAS MOROCCO

2023

Lahore Üniversitesi

University of Lahore

PAKİSTAN PAKISTAN

2023

Taşkent Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

University of Tashkent for Applied Sciences

ÖZBEKİSTAN UZBEKISTAN

2023

Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü

The Institute Of History The Academy Of The Sciences Of Uzbekistan

ÖZBEKİSTAN UZBEKISTAN

2022

Sarof Rasidov Adındakı Semerkant Devlet Üniversitesi

Samarkand State University Named After Sharof Rashidov

ÖZBEKİSTAN UZBEKISTAN

2022

Ulusal Chonnam Üniversitesi

Chonnam National University

GÜNEY KORE SOUTH KOREA

2022

Ulusal ve Dünya Ekonomisi Üniversitesi

 University of National and World Economy

BULGARİSTAN BULGARIA

2022

Cebu Teknoloji Üniversitesi

 Cebu Technological University

FİLİPİNLER PHILIPPINES

2022

Malezya Sabah Üniversitesi

 Universiti Malaysia Sabah

MALEZYA MALAYSIA

2022

Uluslararası Vizyon Üniversitesi

 International Vision University

MAKEDONYA MACEDONIA

2022

Azerbaycan Üniversitesi

Azerbaijan  University

AZERBAYCAN AZERBAIJAN

2022

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Azerbaijan State University of Economics

AZERBAYCAN AZERBAIJAN

2022

Batı Hazar Üniversitesi

Western Caspian University

AZERBAYCAN

AZERBAIJAN

2022

Benadir Üniversitesi

Benadir University

SOMALİ

SOMALIA

2021

Zhytomyr Politeknik Devlet Üniversitesi

Zhytomyr Polytechnic State University

UKRAYNA

UKRAINE

2021

Komrat Devlet Üniversitesi

Comrat State University

MOLDOVA

MOLDOVA

2021

Bakü Avrasiya Üniversitesi

Baku Eurasian University

AZERBAYCAN

AZERBEIJAN

2021

Azerbaycan Tıp Üniversitesi

Azerbaijan Medical University

AZERBAYCAN

AZERBEIJAN

2021

Al Al-Bayt Üniversitesi

Al-Al Bayt University

ÜRDÜN

JORDAN

2021

Isra Üniversitesi

Isra University

ÜRDÜN

JORDAN

2021

Özel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Applied Science Private University

ÜRDÜN

JORDAN

2021

Varna Turizm Odası

Varna Chamber Of Commerce

BULGARISTAN

BULGARIA

2021

Yaounde II Üniversitesi

Yaounde II University

KAMERUN

CAMEROON

2021

Dnipro Teknoloji Üniversitesi

Dnipro University Of Technology

UKRAYNA

UKRAINE

2021

Ulusal Havacılık Üniversitesi

National Aviation University

UKRAYNA

UKRAINE

2021

Yarmouk Üniversitesi

Yarmouk University

ÜRDÜN

JORDAN

2020

Uluslararası Daffodil Üniversitesi

Daffodil International University

BANGLADEŞ

BANGHLADESH

2020

Madaba Amerikan Üniversitesi

American University Of Madaba

ÜRDÜN

JORDAN

2020

Ferhat Abbas Setif 1 Üniversitesi

Farhat Abbas Setif 1 University

CEZAYIR

ALGERIA

2019

Özbekistan Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi

Uzbekistan State World Languages University

ÖZBEKISTAN

UZBEKISTAN

2019

Southern Üniversitesi

Southern University

RUSYA

RUSSIA

2019

Dar El Hadith El Hassania Enstitüsü-Al Quaraouyine Üniversitesi

Dar El Hadith El Hassania Institute -Al Quaraouyine University

FAS

MOROCCO

2019

Nahçıvan Devlet Üniversitesi

Nakhchivan State University

AZERBAYCAN

AZERBEIJAN

2018

Ulusal Riba Tüniversitesi

National Ribat University

SUDAN

SUDAN

2018

Ganja Devlet Üniversitesi

Ganja State University

AZERBAYCAN

AZERBEIJAN

2018

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

International Hoca Ahmet Yesevi Turkish-Kazakh University

KAZAKISTAN

KAZAKHISTAN

2017

Nis Üniversitesi

Nis University

SIRBISTAN

SERBIA

2017

Tahran Üniversitesi

University Of Tehran

IRAN

IRAN

2017