Uluslararasılaşma Politikamız

Üniversitemiz Uluslararasılaşma Politikası:

  • Üniversitemizin tanınırlığını artırmak,
  • Uluslararası üniversitelerle işbirliği ve ortaklıklar geliştirmek,
  • Nitelikli uluslararası öğrenciler yetiştirmek,
  • Uluslararası öğrenci sayısını artırmak,
  • Uluslararası öğretim üyesi sayısını artırmak.