Misyon

 • Üniversitenin uluslararası stratejisini ve politikasını saptamak, gözden geçirmek ve uygulamak,
 • Üniversitenin Avrupa eğitim ve Gençlik Programları ile Çerçeve Araştırma Programlarına aktif bir şekilde katılımını sağlamak,
 • Uluslararası bağlantıları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD, Kanada, Çin, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeleri de kapsayacak geniş bir yelpazede genişletmek,
 • Üniversitenin yurt dışındaki tanıtımı ile ilgili çalışmaların yapılması, fuarlara katılım, CD, broşür hazırlanması vs.
 • Üniversitenin web sitesini İngilizceye tercüme etmek ve güncellemek,
 • Üniversitede yürütülecek uluslararası faaliyetleri planlamak ve yönlendirmek,
 • Üniversitenin akademik ve idari birimleriyle işbirliği içerisinde, uluslararası platformda danışmanlık ve koordinasyon hizmeti sağlamak,
 • Değişim programlarıyla üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ve akademik personele uyum programları hazırlamak ve yürütmek,
 • Öğrencilere yurt dışındaki burs imkanlarının duyurulması ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi (Fulbright, Fransa Büyükelçiliği, DAAD bursları ve Japonya Büyükelçiliği bursları)
 • Üniversiteyi eğitimle ilgili uluslararası toplantı, kongre ve sempozyumlarda temsil etmek ve bu tür etkinlikler düzenlemek,
 • Yabancı ülkelerden gelen heyetleri ve grupları karşılamak ve organizasyonlarını yapmak.