Personel Bilgileri

Başkanlık

Dahili

E-posta

Dr. Öğretim Üyesi Şuayip TURAN

Başkan

6351

sturan@karatekin.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Dahili

E-posta

Öğr. Gör. Hakan ATEŞ

Öğretim Görevlisi

6360

hakanates@karatekin.edu.tr

Santral Tel : +90 376 218 95 00 Faks : +90 376 218 95 09